TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ
„DARU POMORZA

 

 

tel.: (58)  690 16 39 (sekretariat czynny w środy 9.00-12.00),

e-mail: kucz@post.pl

 

 

 AKTUALNOŚCI

O NAS

DAR POMORZA

WŁADZE

GALERIA

KONTAKT

 

 

 

W czerwcu na Darze Pomorza odbyło się wodowanie książki „Bitwy morskie w filatelistyce i malarstwie” autorstwa kpt ż. w. Mirosława Proskulnickiego oraz promocja II tomu książki „Falami pisane”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy przekazali 1% swojego podatku na działalność Towarzystwa Przyjaciół Daru Pomorza.

Informujemy, że TPDP złożyło do KRS-u sprawozdanie z działalności za rok 2015 (do pobrania po kliknięciu na link).

Dnia 13 lipca 2015 r. na pokładzie „Daru Pomorza” odbyła się uroczystość z okazji 85. rocznicy podniesienia polskiej bandery
na naszej pięknej fregacie. W inauguracyjnym przemówieniu dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego, Jerzy Litwin, przedstawił znaczącą rolę statku-muzeum w kultywowaniu kultury morskiej. Podkreślił wielkie zasługi Urzędu Miasta Gdyni, Zarządu Portu Gdynia i Gdańskiej Stoczni „Remontowa” w utrzymaniu „Daru Pomorza”, a także, co odnotowaliśmy z przyjemnością, Towarzystwa Przyjaciół „Daru Pomorza”, które wniosło znaczący wkład finansowy przy wymianie pokładu, a także stale uczestniczy
w propagowaniu polskich tradycji morskich.

.

Prezes ZG TPDP, kpt. ż. w. Stefan Krella,  przypomniał historyczną uroczystość chrztu – podniesienia  polskiej bandery  (daru kobiet pomorskich) na flagsztoku „Daru Pomorza”. Kustosz Marek Twardowski przedstawił historię „Daru Pomorza” –  morską i muzealną.

Następnie głos zabierali zaproszeni goście, a na koniec kpt. ż. w. Wiktor Czapp przekazał na ręce dyrektora NMM piękny wizerunek  „Daru Pomorza” umieszczony na dwunastu holenderskich kafelkach.

Zdjęcia z uroczystości można obejrzeć na stronie www.kapitanowie.ayz.pl 

Informujemy, że TPDP złożyło do KRS-u sprawozdanie z działalności za rok 2014. (do pobrania po kliknięciu na link).

W lutym br. przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Daru Pomorza wzięli udział w uroczystości związanej z 20-leciem istnienia Toruńskiego Towarzystwa Tradycji Morskich. Wszystkim członkom Towarzystwa jeszcze raz serdecznie gratulujemy dotychczasowej działalności i życzymy pomyślnych wiatrów na przyszłość.

Z przyjemnością informujemy, że dzięki możliwości przekazania 1% swojego podatku wybranej organizacji pożytku publicznego,
na konto TPDP wpłynęło w bieżącym roku 1230 zł . Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.

W sierpniu br. za sprawą pana Zbigniewa Więcławka, członka naszego Towarzystwa, w trakcie jubileuszu 700-lecia Miłosławia, zaprezentowana została wystawa wydawnictw i medali związanych z Darem Pomorza. Organizatorowi – dziękujemy!

Roczne sprawozdanie za rok 2013

str1 str2 str3 str4 str5 str6 str7

Sprawozdanie finansowe za rok 2013 pliki do pobrania

str1 str2 str3 str4 str5 str6 str7 str8 str9 str10 str11

W sobotę, 17 maja br., odbył się VIII Zwyczajny Zjazd Przedstawicieli Towarzystwa Przyjaciół „Daru Pomorza”. 

Z przyjemnością informujemy, że w listopadzie 2013 r. Towarzystwo Przyjaciół Daru Pomorza podpisało oficjalne porozumienie o współpracy z Toruńskim Towarzystwem Tradycji Morskich. Równocześnie w Akademickim Gimnazjum i Liceum w Toruniu powstał Klub TPDP, który wystosował do szkół w całej Polsce apel o współpracę i tworzenie podobnych kół.

W poniedziałek, 27 maja br. na pokładzie „Daru Pomorza” odbyły się uroczyste obchody 30-lecia Towarzystwa Przyjaciół Daru Pomorza oraz udostępnienia statku-muzeum zwiedzającym. Uroczystość, nad którą patronat objął Prezydent Miasta Gdyni, Wojciech Szczurek, otworzył Prezes TPDP,  Stefan Krella. Prezes, witając przybyłych, przypomniał jak grupa entuzjastów i miłośników morza powołała organizację, która postawiła sobie za cel zachowanie „Daru Pomorza” dla przyszłych pokoleń, oraz krótko nakreślił przeobrażenia, jakim ulegała organizacja i podjęte przez nią działania. Przede wszystkim jednak podziękował serdecznie wszystkim przyjaciołom „Daru Pomorza” - przypomniał tych, którzy weszli w skład komitetu założycielskiego Muzeum Daru Pomorza, a także członków kolejnych zarządów TPDP. Gorąco podziękował załodze „Daru Pomorza”, dyrektorowi Centralnego Muzeum Morskiego – Jerzemu Litwinowi oraz wszystkim członkom Towarzystwa, w tym członkom wspierającym: Januszowi Jarosińskiemu – Prezesowi Portu Gdynia, Tadeuszowi  Zielonce – Prezesowi Stoczni Nauta,  Andrzejowi Karnabalowi – Prezesowi Chipolbroku,  Romanowi Woźniakowi – Prezesowi Polskich Linii Oceanicznych, a także dr. inż. kpt. ż.w. Henrykowi Śniegockiemu – prof. nadzw. Akademii Morskiej, podkreślając, że bez zaangażowania wszystkich tych ludzi nie byłoby Towarzystwa. Szczególne podziękowania skierował prezes Krella do prezydenta Wojciecha Szczurka za przyjęcie patronatu nad uroczystością oraz do przewodniczącego RMG, Stanisława Szwabskiego, za akceptację i przychylność dla poczynań TPDP.

Miło nam donieść, że Towarzystwo otrzymało liczne życzenia, między innymi od: Urzędu Morskiego w Gdyni, Ligi Morskiej i Rzecznej, Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej, Burmistrza Gminy Miłosław, Miłosławskiego Centrum Kultury, Szkoły Podstawowej im. J. B. Sokołowskiego w Czeszewie, Szczecińskiego Klubu Kapitanów Żeglugi Wielkiej, Stowarzyszenia Starszych Mechaników Morskich, Zespołu Szkół im. Jana Pawa II w Orzechowie.

Wszystkim członkom Towarzystwa Przyjaciół Daru Pomorza składamy serdeczne podziękowania za liczne przybycie na naszą wspólną uroczystość. Kochajmy „Dar Pomorza”. 

Z przyjemnością informujemy, że Towarzystwo Przyjaciół Daru Pomorza oficjalnie uzyskało status
organizacji pożytku publicznego.

Z okazji przypadającej 21 marca 2003 roku 30. rocznicy działalności Towarzystwa Przyjaciół Daru Pomorza, Zarząd Główny TPDP otrzymał od Klubu Kapitanów ż. w. w Szczecinie list gratulacyjny.  Przewodniczący Rady Klubu, kpt. ż. w. Wiktor Czapp, wyraża w nim uznanie i podziękowanie za sprawowanie pieczy nad statkiem i wspieranie poczynań armatora żaglowca – Centralnego  Muzeum Morskiego w Gdańsku oraz za inspirowanie różnych form działalności na pokładzie Daru Pomorza, a także życzy TPDP dużo sił twórczych i dalszych widocznych sukcesów dla dobra Polski Morskiej. Pełen tekst życzeń można zobaczyć tutaj.

Sprawozdanie finansowe za rok 2012 pliki do pobrania

sprawozdanie finansowe str. 1

sprawozdanie finansowe\str 2.pdf

sprawozdanie finansowe\str 3.pdf

sprawozdanie finansowe\str 4.pdf

sprawozdanie finansowe\str 5.pdf

sprawozdanie finansowe\str 6.pdf

9 lutego 2013 r. kapitan żeglugi wielkiej Marek Marzec, jako przedstawiciel TPDP, wziął udział w obchodach osiemnastolecia Toruńskiego Towarzystwa Tradycji Morskich, zorganizowanych przez toruńskich przedsiębiorców.

19 grudnia 2012 r. na statku muzeum „Dar Pomorza” doszło do spotkania przedstawicieli Towarzystwa Przyjaciół Daru Pomorza i Toruńskiego Towarzystwa Tradycji Morskiej, podczas którego ustalono wstępny plan współpracy obu organizacji w zakresie promocji kultury i tradycji morskiej oraz zaproponowano przygotowanie pisemnego porozumienia w tej sprawie. Prezes TTM przekazał TPDP kopie dokumentów dotyczących genezy zbierania przez Wojewódzki Komitet Obchodów 10-lecia Odzyskania Niepodległości w Toruniu pieniędzy i przekazaniu ich na zakup statku szkolnego dla Szkoły Morskiej. Przedstawiciele TPDP przekazali Prezesowi TTTM pamiątkowe medale 30-lecia powstania naszego Towarzystwa oraz kalendarze na rok 2013 ze zdjęciem „Daru Pomorza”.

 22 września 2012 r. odbył się Nadzwyczajny Walny Zjazd Towarzystwa Przyjaciół Daru Pomorza, zwołany w związku
z planowanym przekształceniem Towarzystwa w organizację pożytku publicznego. Podczas zjazdu zatwierdzone zostały niezbędne zmiany w statucie oraz udzielono absolutorium dotychczasowemu Zarządowi Głównemu TPDP i dokonano wyboru nowego Zarządu, w składzie: Krella Stefan, Czapp Wiktor, Stefański  Lech, Kucz Zbigniew, Górecki Leszek, Puzyrewska Teresa, Watras Roman, Puzio Jan, Proskurnicki Mirosław.  Działalność stowarzyszenia do czasu zarejestrowania  nowego statutu  przez Sąd Rejestrowy odbywać się będzie zgodnie z obecnie obowiązującym statutem. Nowy Zarząd rozpocznie pracę po zarejestrowaniu w KRS.

W dniach 5-6 września 2012 r. członkowie Zarządu TPDP uczestniczyli w sesji naukowej organizowanej przez Centralne Muzeum Morskie

Od 13 maja 2012 r.Dar Pomorza” staje się wieczorami sceną wystawianego przez Teatr Miejski w Gdyni spektaklu, stanowiącego adaptację retrospektywnej powieści Güntera Grassa „Idąc rakiem”, której akcja nawiązuje do katastrofy Wilhelma Gustloffa”. Spektakl grany będzie pod pokładem statku-muzeum. Wcześniej na pokładzie „Daru Pomorza” wystawiano m.in. „Księgę Krzysztofa Kolumba” Paula Claudela oraz adaptację książki „Znaczy kapitan” Karola Olgierda Borchardta.