TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ
„DARU POMORZA

 

 

tel.: (58)  690 16 39 (sekretariat czynny w środy 9.00-12.00),

e-mail: kucz@post.pl

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI

 

O NAS

 

DAR POMORZA

 

WŁADZE

 

GALERIA

 

KONTAKT

 

 

 

O Towarzystwie Przyjaciół „Daru Pomorza”

 

Celem TPDP jest zachowanie Daru Pomorza w pełnej krasie. Zgodnie ze Statutem, za swój główny obowiązek TPDP uważa organizowanie pomocy dla zachowania Daru Pomorza dla przyszłych pokoleń, między innymi poprzez:

·         gromadzenie środków na utrzymanie żaglowca i zabezpieczenie jego stanu technicznego,

·         uczynienie z Daru Pomorza atrakcji turystycznej i muzealnej,

·         propagowanie, zwłaszcza wśród młodzieży, tradycji morskich.

Towarzystwo zabiega, aby dzień 13 lipca (data podniesienia na statku polskiej bandery) stał się oficjalnym świętem gdyńskim.

 

Do pobrania:

Statut

Deklaracja członkowska

 

Kalendarium działalności TPDP

 

6 marca 1981 r. – powołanie Komitetu założycielskiego Muzeum Daru Pomorza, w celu zapewnienia zachowania dla przyszłych pokoleń historycznego okrętu, który w następnym roku miał zostać wycofany z eksploatacji; w skład Komitetu weszli: prof. dr Bolesław Mazurkiewicz (prof. Politechniki Gdańskiej, Prezes Gdańskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego), kpt. ż. w. Kazimierz Jurkiewicz (były komendant Daru Pomorza), redaktor Jerzy Miciński, kpt.ż. w. Leszek Górecki (dyrektor Urzędu Morskiego), Rafał Witkowski, prof. dr Daniel Duda (Rektor WSM), redaktor Zenon Grelak, redaktor Wojciech Święcicki, redaktor Zbigniew Urbanyi, Prezydent Miasta Gdyni, Jan Krzeczkowski, Wojciech Zieliński, Henryk Nawrocki, Janusz Ślusarski, Irena Tomaszczuk, Lucjan Szpakiewicz, redaktor Bohdan Szermer, Marek Twardowski, Andrzej Kiszkis, Andrzej Flizik, Tadeusz Grembowicz (dyrektor PLO), Wojciech Bobiński (dyrektor PRO).

październik 1982 r. – rozpoczęcie prac nad przekształceniem Komitetu założycielskiego Muzeum Daru Pomorza w Towarzystwo Przyjaciół Daru Pomorza i stworzeniem nowego statutu organizacji, w związku z planowanym przejęciem „Daru Pomorza” przez Centralne Muzeum Morskie, a tym samym uzyskaniem celu, dla którego powołany został Komitet

listopad 1982 r. – protokolarne przejęcie „Daru Pomorza” przez Centralne Muzeum Morskie w tym samym czasie społeczny komitet, który doprowadził do zachowania statku, podjął działania zmierzające do przekształcenia się w działające do dziś Towarzystwo Przyjaciół Daru Pomorza)

kwiecień 1983 r. – rejestracja Towarzystwa Przyjaciół Daru Pomorza w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku oraz wybór władz TPDP

maj 1983 r. – udostępnienie Daru Pomorza jako statku-muzeum

październik 1998 r. – największa dotychczasowa wpłata na konto TPDP – 10 000 zł przekazanych przez Prezydenta RP, Aleksandra Kwaśniewskiego

rok 2009 – uroczyste obchody 100-lecia wodowania statku w stoczni Hamburskiej Blum&Voss

rok 2010 – uroczystości 80-lecia podniesienia Polskiej Bandery i 90-lecie szkolnictwa morskiego

rok 2012 – powstanie strony internetowej TPDP

rok 2013 – 30-lecie TPDP – główne uroczystości odbyły się 27 maja, natomiast przez cały rok wręczane były osobom zasłużonym i wspierającym działania zmierzające do zachowania „Daru Pomorza” wybite specjalnie na tę okazję pamiątkowe medale

marzec 2013 r. – przekształcenie się Towarzystwa Przyjaciół Daru Pomorza w organizację pożytku publicznego

Do roku 2012 TPDP łącznie przekazało na fundusz remontowy „Daru Pomorza” 243 999 zł. W latach 2012–2014 nastąpiła wymiana całego przeciekającego pokładu sosnowego na nowy, z twardego afrykańskiego drewna iroko, do zakupu którego nasze Towarzystwo dołożyło 75.000 zł.